Rivierstraat 3, Posbus 58, Vredendal, 8160
Jy kan op een van die volgende wyses met ons in verbinding tree:

Tel:    027 2135809

Faks:  027 2135809

Sel:    083 6455 809

Epos:  gubble@kingsley.co.za
Kliek hier indien jy 'n e-pos wil stuur.
Kopiereg: abrie's automotive 2007